ร้านเกมสีขาว เพื่อเยาวชน

วันที่ 1 ธันวาคม 2554  เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองแค  ร้านเอสอินเตอร์เน็ต 2  

ได้รับรางวัลร้านเกมสีขาว เพื่อเยาวชน ประจำปี 2554  หนึ่งเดียวในอำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี

โดยได้รับเกียรติจากปลัดอำเภอหนองแคเป็นผู้มอบรางวัล